Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Palun mind registreerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu lugejaks. Olen tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga (http://www.ttk.ee/raamatukogu-3/28789/28803/) ja nõustun seda täitma.


Eesnimi *
Perenimi *
Isikukood *
Struktuuriüksus *
Töökoht *
Amet *
Kodune aadress *
Telefon kodus
Mobiiltelefon
E-posti aadress *
Olen tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja nõustun seda täitma